Ewidencja zgromadzonych dokumentów geologicznych

 

Komórka prowadząca:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Podstawa prawna:

§ 9 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz.U.z 2001 r. Nr 153, poz.1780)

Opis:

Rejestr zawiera następujące informacje: Ewidencja dokumentów geologicznych

Udostępnienie:

Na ogólnych warunkach dostępu do informacji publicznej. Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji:

Laura Lichoń-Główczyk, pokój: 120, tel. 018 41 41 620

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-25 | 15:06
data ostatniej modyfikacji: 2016-11-08 | 15:04