Książka kontroli zewnętrznej

Komórka prowadząca:

Zespół ds. Kontroli i Analiz

Podstawa prawna:

Przepisy ustaw regulujących zagadnienia w zależnosci od prowadzonej kontrolii.

Opis:

Ksiażka kontroli zewnętrznej zawiera następujące dane: imię i nazwisko, tytuł służbowy kontrolującego, przez kogo kontrolujący  jest delegowany, datę i numer delegacji słuzbowej, czas trwania czynności kontrolujących, wyszczególnienie kontrolowanych działów pracy, określenie charakteru czynności kontrolnych, podpisy kontrolującego i kierownika kontrolowanej jednostki, protokół/sprawozdanie z kontroli (data otrzymania protokołu i miejsce jego przechowywania pod numerem), zarządzenia wydane po kontroli (otrzymania, przechowywania pod numerem).

Udostępnienie:

Ewidencja prowadzona jest przez Zespół Kontroli i Analiz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, IIp., pokój: 320, tel. 018 41 41 820

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-25 | 15:07
data ostatniej modyfikacji: 2023-07-05 | 14:24