Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Komórka prowadząca:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa-Referat Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:

Art. 19 ust 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz .U z 2008 roku. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

Opis:

Rejestr zawiera następujące informacje: dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Udostępnienie:

Na ogólnych warunkach dostępu do informacji publicznej. Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji:

pokój: 115, tel. 018 41 41 635

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-25 | 15:07
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-22 | 14:09