Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Powiatu Nowosądeckiego

 

Komórka prowadząca:

Biuro Rady i Zarządu

Podstawa prawna:

§49 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

Opis:

Rejestr zawiera następujące informacje: interpelacje i wnioski zgłaszane przez Radnych

Udostępnienie:

Na ogólnych warunkach dostępu do informacji publicznej. Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji:

Monika Dziedzina, pokój: 206, tel. 018 41 41 706

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-25 | 15:08
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-10 | 09:30