Rejestr skarg i wniosków

Komórka prowadząca:

Zespół ds. Kontroli i Analiz

Podstawa prawna:

1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm./
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr. 142 poz. 1592 z póź. zm./

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U Nr 5 poz. 46).

Opis:

Rejestr zawiera następujące informacje: datę wpływu skargi lub wniosku, imie i nazwisko zainteresowanego-nazwę instytucji, redacji, itp., adres zainteresowanego-instytucji, redakcji, itp., przedmiot-skargi, zażalenia, datę zlecenia załatwienia, komu zlecono załatwienie (do kogo skargę skierowano), termin załatwienia, termin wpływu po załatwieniu, sposób załatwienia, datę wysłania zawiadomienia, kogo zawiadomiono.

Udostępnienie:

Na ogólnych zasadach o dostępie do informacji publicznej. Osoba odpowiedzialna za udostępnienie:

Monika Twardowska Kierownik Zespołu d/s Kontroli i Analiz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, IIp., pokój: 301, tel. 018 41 41 801

 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-09-21 | 14:49
data ostatniej modyfikacji: 2016-12-06 | 14:55