Rejestr skarg i wniosków

Komórka prowadząca:

Zespół ds. Kontroli i Analiz

Podstawa prawna:

1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. /tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. , poz. 2000, 2185/
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U z 2022 r., poz. 1526./

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U Nr 5 poz. 46).

Opis:

Rejestr zawiera następujące informacje: datę wpływu skargi lub wniosku, imie i nazwisko zainteresowanego-nazwę instytucji, redacji, itp., adres zainteresowanego-instytucji, redakcji, itp., przedmiot-skargi, zażalenia, datę zlecenia załatwienia, komu zlecono załatwienie (do kogo skargę skierowano), termin załatwienia, termin wpływu po załatwieniu, sposób załatwienia, datę wysłania zawiadomienia, kogo zawiadomiono.

Udostępnienie:

Na ogólnych zasadach o dostępie do informacji publicznej. Osoba odpowiedzialna za udostępnienie:

Monika Twardowska Kierownik Zespołu d/s Kontroli i Analiz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, IIp., pokój: 320, tel. 018 41 41 820

 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-09-21 | 14:49
data ostatniej modyfikacji: 2023-07-05 | 14:26