Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów terenów, na których występują ruchy masowe

 

Komórka prowadząca:

Wydział Ochrony srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Geolog Powiatowy

Podstawa prawna:

art 110a, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Opis:

Rejestr zawiera karty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz karty rejestracyjne (dokumentacyjne) osuwisk.

Udostępnienie:

pok 115, tel. 018 41 41 615

Wersja elektroniczna >>>

data publikacji: 2011-01-24 | 12:14
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-10 | 09:47