Rejestr wydanych zezwoleń na nabicie nowych numerów nadwozia, podwozia, ramy

 

Komórka prowadząca:

Referat ds. Rejestracji Pojazdów

Podstawa prawna:

Art. 66a, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym z Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515 z późn. zm.

Opis:

Rejestr zawiera następujące informacje: liczba porządkową, nazwisko i imię, miejsce zamieszkania, data złożenia wniosku, data wydania decyzji, nadany numer, nazwa stacji, numer decyzji.

Udostępnienie:

Na ogólnych warunkach dostępu do informacji publicznej. Osoby odpowiedzialne za udostępnienie informacji:

Halina Anioł, pokój: 103-106, tel. 018 41 41 605, 018 41 41 606

Małgorzata Berdychowska, pokój: 103-106, tel. 018 41 41 603,

018 41 41 604

Piotr Cebula, pokój: 103-106, tel. 018 41 41 605

Halina Gucwa, pokój: 103-106, tel. 018 41 41 606

Jacek Maleczek, pokój: 103-106, tel. 018 41 41 604

Elżbieta Motyka, pokój: 103-106, tel. 018 41 41 634

Cecylia Potoniec, pokój: 103-106, tel. 018 41 41 603

Przemysław Stelmach, pokój: 103-106, tel. 018 41 41 633

Stanisława Ziaja, pokój: 103-106, tel. 018 41 41 605

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-25 | 15:14
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-10 | 10:49