Rejestr zamówień publicznych, rejestr odwołań

 

Komórka prowadząca:

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Podstawa prawna:

zał. nr 3 Jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. /Dz.U. z 2011 Nr 14, poz 67/ w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zkresu działania archiwów zakładowych

Opis:

Rejestr zawiera następujące informacje: liczbę porządkową, tryb zamówienia, przedmiot, wartość, wybranego wykonawcę.

Rejestr odwołań zawiera następujące informacje: złożone odwołania: termin złożenia, przedmiot odwołania, uwagi.

Udostępnienie:

Na ogólnych warunkach dostępu do informacji publicznej. Osoby odpowiedzialne za udostępnienie informacji:

Beata Zięcina-Kasieczka, pokój: 320, tel. 018 41 41 820

Magdalena Żelasko-Bieniek, pokój: 320, tel. 018 41 41 820

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2013-10-01 | 15:07
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-10 | 10:54