Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych w zakresie zbierania lub transportu odpadów

 

Komórka prowadząca:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa-Referat Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:

Art.33 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity – Dz.U.z 2007 r. Nr 39, poz.251)

Opis:

Rejestr zawiera następujące informacje: numer wpisu, nazwę i adres posiadacza odpadów, Nr Regon, kod i rodzaj odpadów przewidzianych do zbierania lub transportu, podstawę prawną zwolnienia.

Udostępnienie:

Na ogólnych warunkach dostępu do informacji publicznej. Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji:

Teresa Fałowska, pokój: 115, tel. 018 41 41 635

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-25 | 15:10
data ostatniej modyfikacji: 2016-12-06 | 14:52