Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Budżet Szkół

Dotacja udzielana dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego [EKS-1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Na wniosek organu prowadzącego udzielenie dotacji

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowytm (Dz. U. z 2016, poz. 814)

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowosądeckiego – Zał. Nr 1.
  2. Informacja o faktycznej liczbie uczniów – Zał. Nr 2.
  3. Informacja o faktycznej liczbie wychowanków – Zał. Nr 3.
  4. Wniosek o udzielenie dotacji na słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji – Zał. Nr 4.
  5. Rozliczenie wykorzystania dotacji w danym roku – Zał. Nr 5.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Bez opłat

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Miesięcznie

 • 6. Tryb odwoławczy

  bez trybu odwoławczego

 • 7. Uwagi

  1. Szkoła znajduje się w ewidencji szkół niepublicznych oraz posiada uprawnienia szkoły publicznej.
  2. Niepubliczna placówka znajduje się w ewidencji placówek niepublicznych i zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miesjcem stałego zamieszkania
 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Artur Rola

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Agnieszka Gargas – Inspektor, tel. 18 41-41-815, Pokój: 315

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2022-09-23 | 13:19