Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Budżet Szkół

Dotacja udzielana dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego [EKS-1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Na wniosek organu prowadzącego udzielenie dotacji

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
  - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zdań oświatowych 

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowosądeckiego – Zał. Nr 1
  2. Informacja o faktycznej liczbie uczniów – Zał. Nr 2
  3. Informacja o faktycznej liczbie wychowanków – Zał. Nr 3
  4. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji za rok – Zał. nr 4
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Bez opłat

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Miesięcznie

 • 6. Tryb odwoławczy

  bez trybu odwoławczego

 • 7. Uwagi

  1. Szkoła znajduje się w ewidencji szkół niepublicznych oraz posiada uprawnienia szkoły publicznej.
  2. Niepubliczna placówka znajduje się w ewidencji placówek niepublicznych i zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miesjcem stałego zamieszkania
 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Bożena Mynarek

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Agnieszka Gargas – Inspektor, tel. 18 41-41-829, Pokój: 329

Formularz do druku

 • treść wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowosądeckiego
 • treść informacji o faktycznej liczbie uczniów
 • treść informacji o faktycznej liczbie wychowanków
 • treść informacji o rocznym rozliczaniu wykorzystania dotacji za rok ...
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00