Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Administracyjny
Grupa tematyczna: Sprawy administracyjno-gospodarcze

Wynajem sali obrad w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu [AD-2]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Wynajem sali obrad w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Zarządzenie nr 26/2003 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie udostępniania sali obrad w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek o odpłatne wynajem sali.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata podstawowa za udostępnieni sali obrad w wysokości 300 zł + VAT za 1 dzień korzystania.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  7 dni

 • 6. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Administracyjny

  Referat ds. Obsługi Gospodarczej

 • 7. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Beata Mikołajczyk

 • 8. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Przemysław Baran - Archiwista, tel. 18 41-41-819, pokój: 319

Formularz do druku

Osoba odpowiedzialna za aktualizację formularza:
Beata Mikołajczyk tel. 18 41 41 817 pok. 316
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00