Sprawy - karta usług

Wydział: Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Grupa tematyczna: Powiatowy Rzecznik Konsumetów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów [RK-1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Porada konsumencka w formie ustnej.

  Pomoc w sporze z przedsiębiorcą w formie pisemnej.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331).

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Skarga konsumencka pisemna lub zgłoszona do protokołu.

  2. Kserokopia dowodu zawarcia umowy (umowa, faktura, paragon itp).

  3. Korespondencja z przedsiębiorcą (zgłoszenie reklamacyjne, odpowiedź na reklamację itp).

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Bez opłat

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  W zależności od stopnia skomplikowania problemu.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Brak

 • 7. Uwagi

  Właściwość miejscowa - mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Brak

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Paweł Szeliga - Powiatowy Rzecznik Konsumentów, tel. 18 41-41-624, pokój: 124

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04