Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Geodezji
Grupa tematyczna: Geodezja

Aktualizacja klasyfikacji gruntów [GEO-G10]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 r. , poz. 1629);
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm);
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U.  z 2016 r. , poz.1034);
  4. Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ( Dz.U. z 2012 r., poz.1246).
 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o aktualizację klasyfikacji gruntów;
  2. Tytuł własności;
  3. Zlecenie wykonania dokumentacji;
  4. Dokumentacja sporządzona przez uprawnionego klasyfikatora.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni od daty złożenia wniosku przez uprawnionego klasyfikatora do zasobu geodezyjnego.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
  Wydział Geodezji
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz

  Telefon: 018-4141800

  Fax: 018-4141888

  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

   

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Janusz Banaczyk

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Czepelak Grzegorz – Inspekror dla Miasta i Gminy Grybów, tel.: 18 41-41-764, Pokój: 204
  2. Ferenc Urszula – inspektor dla Gminy Łącko i Łososina Dolna, tel.: 18 41-41-763, Pokój: 203
  3. Jóźwiak Maria – inspektor dla GminY Kamionka Wielka i Łabowa, tel.: 18 41-41-760, Pokój: 210
  4. Kozera Dariusz – Inspektor  dla Miasta Nowy Sącz, tel.: 18 41-41-768, Pokój: 208
  5. Pawlak - Styrna Sabina – Inspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, tel.: 18 41-41-754, Pokój: 204
  6. Sikora Ewa – Inspektor dla Gminy Chełmiec, tel.: 18 41-41-760, Pokój: 210
  7. Stańczak Katarzyna – Referent dla Gminy Gródek n/Dunajcem i Podegrodzie, tel.: 18 41-41-764, Pokój: 204
  8. Sowa - Król Anna – Podinspektor  dla Miasta i Gminy Piwniczna i Gminy Nawojowa, tel.: 18 41-41-754, Pokój: 204

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13