Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Geodezji
Grupa tematyczna: Geodezja

Aktualizacja klasyfikacji gruntów [GEO-G10]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o aktualizację klasyfikacji gruntów;
  2. Tytuł własności;
  3. Zlecenie wykonania dokumentacji;
  4. Dokumentacja sporządzona przez uprawnionego klasyfikatora.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.   o opłacie skarbowej.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Termin uzależniony od sporządzenia przez podmiot zewnętrzny dokumentacji geodezyjnej

 • 6. Tryb odwoławczy

  Do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
  Wydział Geodezji
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz

  Telefon: 018-4141800

  Fax: 018-4141888

  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

   

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Damian Tokarczyk

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Lucyna Studzińska – Inspektor dla Gminy Chełmiec,  tel.: 18 41-41-759, Pokój 209
  2. Maria Jóźwiak – Inspektor dla Gminy Kamionka Wielka i Łabowa, tel.: 18 41-41-769, Pokój: 209
  3. Renata Ramza – Główny Specjalista – Gmina Nawojowa, Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, tel.: 18 41-41-760, Pokój: 210
  4. Sabina Pawlak-Styrna – Inspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, tel.: 18 41-41-754, Pokój: 204
  5. Grzegorz Czepelak – Inspektor dla Gminy Rytro i Miasta i Gminy Grybów, tel.: 18 41-41-764, Pokój: 204
  6. Barbara Gąsiorowska - Tokarczyk – Specjalista dla Miasta Nowego Sącza, tel.: 18 41-41-758, Pokój: 208
  7. Ewelina Iwańska – Specjalista dla Miasta Nowego Sącza, tel.: 18 41-41-758, Pokój: 208
  8. Anna Sowa-Król – Inspektor dla Miasta i Gminy Muszyna i Krynica-Zdrój, tel.: 18 41-41-760, Pokój: 210
  9. Barbara Legutko – Specjalista dla Gminy Korzenna i Gródek n/Dunajcem, tel.: 18 41-41-764, Pokój: 204
  10. Bogusława Dudzik - Referent dla Gminy Łącko, tel.: 18 41-41-768, Pokój: 208
  11. Kinga Madej - Młodszy Referent dla Gminy Podegrodzie i Gminy Łososina Dolna. tel. 18 41-41-754, Pokój: 204
  12. Katarzyna Matuła - Referent dla aktualizacji bazy EGiB na podstawie operatów technicznych, tel.: 18 41-41-769, Pokój: 209

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48