Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Geodezji
Grupa tematyczna: Geodezja

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych [GEO-G12]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Odpowiedź na zgłoszenie pracy geodezyjnej wraz z kopią materiałów z zasobu

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629);
  2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183);
  3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r., poz. 924);
  4. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r., poz. 917).
 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej, sporządzone w dwóch egzemplarzach;
  2. Szkic lokalizacji w przypadku gdy słowny opis miejsca i obszaru nie pozwala jednoznacznie określić lokalizacji;
  3. Do wglądu - świadectwo uprawnień zawodowych.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Wydawanie materiałów następuje po uiszczeniu opłaty naliczonej zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 1629);

  Opłat można dokonywać w kasie Starostwa lub na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Kasa czynna: pn: 8.00 – 15.30 wt – pt: 7.30 – 15.00

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Po otrzymaniu zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych następuje uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienie ich kopii za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1. Istnieje również możliwość uzgodnienia z wykonawcą innego terminu udostępniania materiałów zasobu.

 • 6. Tryb odwoławczy

  W przypadku wydania decyzji odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie.

 • 7. Uwagi

  brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
  Wydział Geodezji
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Telefon: 018-4141800
  Fax: 018-4141888
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Janusz Banaczyk

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Ewelina Marczyk – Referent, tel.: 18 41-41-664, Pokój: 104
  2. Aneta Król – Pomoc Administracyjna, tel.: 18 41-41-654, Pokój: 104

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13