Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego [BUD-4]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek,  do którego należy dołączyć :

  1. Zgodę właściciela obiektu;
  2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  5. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  6. W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu;
  7. W przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
  8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Wydanie decyzji - 36,00 zł

  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa – z-ca dyr wydz.
   tel. 18 41 41 862,    pok. 302
  2. Borkowska Magdalena - inspektor 
   tel. 18 41 41 873,   pok. 302
  3. Korek Teresa - inspektor
   tel. 18 41 41 852,   pok. 302
  4. Banach Sylwia - referent dla Gminy Łącko i Miasta Grybów
   tel. 18 41 41 869,   pok. 303b
  5. Bomba Andrzej - podinspektor dla Gminy Łososina Dolna
   tel. 18 41 41 889,   pok. 303b
  6. Jarosz Aneta - inspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
   tel. 18 41 41 871,   pok. 301
  7. Kasprzyk Monika – młodszy referent dla Gminy Kamionka Wielka i Gminy Rytro
   tel. 18 41 41 879,   pok. 303a
  8. Kotecka Maria - referent dla Miasta i Gminy Stary Sącz oraz Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój
   tel. 18 41 41 882,   pok. 304
  9. Kotecki Piotr – samodzielny referent dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 885,   pok. 305
  10. Leśniak Tomasz - podinspektor dla Gminy Nawojowa i Gminy Łabowa
   tel. 18 41 41 863,  pok. 303a
  11. Łuczak Joanna - inspektor dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
   tel. 18 41 41 899,  pok. 303c
  12. Mrówka Magdalena - specjalista dla Gminy Gródek nad Dunajcem
   tel. 18 41 41 886,  pok. 303c
  13. Obiała Maria - inspektor dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 884,  pok. 305
  14. Ramza-Pałancewicz Marta - podinspektor dla Gminy Korzenna
   tel. 18 41 41 878,  pok. 303b
  15. Szkaradek Anna - podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz
   tel. 18 41 41 882,   pok. 304
  16. Wiktor Małgorzata - inspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
   tel. 18 41 41 851,  pok. 301
  17. Wyskiel Agata - podinspektor dla Gminy Grybów
   tel. 18 41 41 877,  pok. 303c
  18. Zygadło Tomasz - młodszy referent dla Gminy Podegrodzie i Gminy Łabowa
   tel. 18 41 41 853,   pok. 303a

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13