Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu [ORL-2]

  • 1. Forma wykonania usługi

    Decyzja

  • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

    1. Art.115 a ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

    2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku/ 

     

  • 3. Wymagane dokumenty

    Wyniki pomiaru hałasu wykonane przez jednostki określone w art. 115 a ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

  • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

    Brak

  • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

    1 miesiąc

  • 6. Tryb odwoławczy

    Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

  • 7. Uwagi

    Brak

  • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

    Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

    Referat Ochrony Środowiska

  • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

    Stanisław Ryba

  • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

    Marta Wiatr – Inspektor, tel. 18 41-41-638

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-25 | 14:01