Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich
Grupa tematyczna: Sprawy obywatelskie

Biuro Rzeczy Znalezionych [ZSO-4]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Czynności administracyjne.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966r. w sprawie rzeczy znalezionych ( Dz. U. Nr 22, poz. 141, z późn. zm.).

  2)Ustawa z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208 poz.1537).

  3)Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r.- kodeks cywilny (Dz.U z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

 • 3. Wymagane dokumenty

  1)Poświadczenie znalezienia rzeczy.

  2)Oświadczenie o odbiorze rzeczy znalezionej.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Brak opłat

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Bez zbędnej zwłoki.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Brak

 • 7. Uwagi

  Do biura rzeczy znalezionych przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Nowosądeckiego, za wyjątkiem: rzeczy znalezionych w budynkach publicznych, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego - wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego, sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego, karty powołania albo mapy wojskowej, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy oddać do najbliższego posterunku policji.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  mgr Dorota Dobrowolska - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  mgr Justyna Kądziołka - Gad  - Główny Specjalista , tel. 18 41-41-826, pokój: 326

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2022-09-23 | 13:19