Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Pełnomocnictwo [KT-29]

 • 1. Wymagane dokumenty

  -dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł,
  -opłata skarbowa nie jest wymagana jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone osobie najbliższej np: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, rodzeństwu. 

 • 2. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 3. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 4. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

   

   

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00