Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów [ORL-035]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 41 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek spełniający wymogi art. 42 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach + decyzja środowiskowa (jeśli jest wymagana).
  Do wniosku dołącza się dokumnety określone w art.42 ust.. 3a,3b, 3c, 4a i 4b ustawy o odpadach.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 616 zł

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  2 miesiące od dnia złożenia kompletnegi wniosku

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Uwagi

  Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Ochrony Środowiska

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Teresa Fałowska – Inspektor, tel. 18 41-41-635

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 | 14:09