Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Pozwolenie na budowę - zmiana decyzji [BUD-2]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego 
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

  1. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,
  2. Cztery egzemplarze projektu budowlanego zmienionego,
  3. Decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli jest wymagana),
  4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  5. Dziennik budowy (do wglądu), 
  6. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/,
  7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Nie podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem przypadku, gdy zwiększa się powierzchnia użytkowa budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – za każdy m2 nowej powierzchni użytkowej 1 zł, lecz nie więcej niż 539 zł.

  W przypadku działania przez pełnomocnika - 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

   

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa – z-ca dyr wydz.
   tel. 18 41 41 862,    pok. 302
  2. Borkowska Magdalena - inspektor
   tel. 18 41 41 873,   pok. 302
  3. Korek Teresa - inspektor
   tel. 18 41 41 852,   pok. 302
  4. Banach Sylwia - referent dla Gminy Łącko i Miasta Grybów
   tel. 18 41 41 869,   pok. 303b
  5. Bomba Andrzej - podinspektor dla Gminy Łososina Dolna
   tel. 18 41 41 889,   pok. 303b
  6. Jarosz Aneta - inspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
   tel. 18 41 41 871,   pok. 301
  7. Kasprzyk Monika – młodszy referent dla Gminy Kamionka Wielka i Gminy Rytro
   tel. 18 41 41 879,   pok. 303a
  8. Kotecka Maria - referent dla Miasta i Gminy Stary Sącz oraz Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój
   tel. 18 41 41 882,   pok. 304
  9. Kotecki Piotr – samodzielny referent dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 885,   pok. 305
  10. Leśniak Tomasz - podinspektor dla Gminy Nawojowa i Gminy Łabowa
   tel. 18 41 41 863,  pok. 303a
  11. Łuczak Joanna - inspektor dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
   tel. 18 41 41 899,  pok. 303c
  12. Mrówka Magdalena - specjalista dla Gminy Gródek nad Dunajcem
   tel. 18 41 41 886,  pok. 303c
  13. Obiała Maria - inspektor dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 884,  pok. 305
  14. Ramza-Pałancewicz Marta - podinspektor dla Gminy Korzenna
   tel. 18 41 41 878,  pok. 303b
  15. Szkaradek Anna - podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz
   tel. 18 41 41 882,   pok. 304
  16. Wiktor Małgorzata - inspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
   tel. 18 41 41 851,  pok. 301
  17. Wyskiel Agata - podinspektor dla Gminy Grybów
   tel. 18 41 41 877,  pok. 303c
  18. Zygadło Tomasz - młodszy referent dla Gminy Podegrodzie i Gminy Łabowa
   tel. 18 41 41 853,   pok. 303a

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13