Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami
Grupa tematyczna: Nieruchomości

Najem lokali użytkowych Powiatu Nowosądeckiego [GB-N3] .

 • 1. Forma wykonania usługi

  Umowa cywilno-prawna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.)

  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)

  3. Uchwała Nr 322/XXXII/2009 Rady Powiatu w Nowym Sączu z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek zainteresowanego ze wskazaniem nieruchomości

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1. Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej

  2. Należność za udostępnienie nieruchomości

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Cztery miesiące od podjęcia decyzji o udostępnieniu z zasobu

 • 6. Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami

  Siedziba:

  ul.  Strzelecka 1

  33-300 Nowy Sącz

  II piętro

  Telefon: 18 41-41-856

  E-mail: powiat@nowosądecki.pl

  Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Alicja Lichoń

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Urszula Górka - Inspektor, tel.: 18 41-41-856, e-mail: gorka@nowosądecki.pl, pokój: 303

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48