Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami
Grupa tematyczna: Nieruchomości

Odszkodowania za grunty zajęte pod drogami publicznymi [GB-N7]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.).

  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Ostateczna decyzja Wojewody Małopolskiego o stwierdzeniu nabycia nieruchomości.

  2. Wniosek właściciela złożony od 1.01.2001 r. do 31.12.2005 r. (własność wg stanu na dzień 31.12.1998 r.) lub spadkobierców.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  zwolnione

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  2 miesiące (z wyłączeniem okresu na zebranie materiału dowodowego, którego termin wykonania nie zależy od tut. organu).

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami

  Siedziba:

  ul.  Strzelecka 1

  33-300 Nowy Sącz

  II piętro

  Telefon: 18 41-41-856

  E-mail: powiat@nowosądecki.pl

  Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Alicja Lichoń

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  mgr inż. Barbara Chochla - Inspektor, tel. 18 41-41-855, e-mail: bchochla@nowosadecki.pl, pokój: 305

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00