Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami
Grupa tematyczna: Nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu [GB-N11]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Akt notarialny – umowa sprzedaży

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz.518, z późn.zm.).

  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).

 • 3. Wymagane dokumenty

  - Wniosek zainteresowanego

  - Aktualny odpis z księgi wieczystej

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1. Cena nieruchomości.

  2. Opłata notarialna ( ustala i pobiera notariusz przy akcie notarialnym).

  3. Opłata sądowa (ustala i pobiera notariusz przy akcie notarialnym).

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  6 miesięcy

 • 6. Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami

  Siedziba:

  ul.  Strzelecka 1

  33-300 Nowy Sącz

  II piętro

  Telefon: 18 41-41-856

  E-mail: powiat@nowosądecki.pl

  Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Alicja Lichoń

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  mgr inż. Karina Kotas - Inspektor, tel. 18 41-41-864, e-mail: kkotas@nowosadecki.pl, pokój: 304

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00