Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami
Grupa tematyczna: Nieruchomości

Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej [GB-N13]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna lub zaświadczenie

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 3 luty 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1205 z późn. zm.).

  2. Ustawa z dnia 14.06.1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek zainteresowanego.

  2. Dokument potwierdzający prawo własności.

  3. Projekt zagospodarowania działki z bilansem terenu określającym wielkość powierzchni do wyłączenia z produkcji.

  4. Opinia o przeznaczeniu działki w mpzp. lub decyzja o warunkach zabudowy.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Zwolnione od opłaty skarbowej.

  W przypadku wydania decyzji z ustaleniem opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – należności i opłaty roczne.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  1 miesiąc

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami

  Siedziba:

  ul.  Strzelecka 1

  33-300 Nowy Sącz

  II piętro

  Telefon: 18 41-41-865

  E-mail: powiat@nowosądecki.pl

  Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Alicja Lichoń

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Mgr inż. Daniel Kulak - Inspektor, tel. 18 41-41-865, e-mail: dkulak@nowosadecki.pl, pokój: 305

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48