Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami
Grupa tematyczna: Nieruchomości

Wydawanie zaświadczeń będących podstawą do wykreślania z działu III i IV ksiąg wieczystych obciążeń i ostrzeżeń ujawnionych na rzecz Skarbu Państwa [GB-N15].

 • 1. Forma wykonania usługi

  Zaświadczenie

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 264, z późn. zm.).

  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.

  2. Dokument potwierdzający zasadność wydania zaświadczenia o wykreśleniu obciążenia (np. dowód spłaty obciążenia).

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  7 dni (termin ulega przedłużeniu, jeżeli organ musi przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające)

 • 6. Tryb odwoławczy

  W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przez organ lub odmowy wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę organ wydaje postanowienie, na które służy wnioskodawcy zażalenie.

  Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami

  Siedziba:

  ul.  Strzelecka 1

  33-300 Nowy Sącz

  II piętro

  Telefon: 18 41-41-856

  E-mail: powiat@nowosądecki.pl

  Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Alicja Lichoń

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  mgr Sabina Bielecka – Inspektor, tel. 18 41-41-866, e-mail: sbielecka@nowosadecki.pl, pokój: 306

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04