Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami
Grupa tematyczna: Nieruchomości

Zgoda na wejście w teren Skarbu Państwa lub Powiatu [GB-N16]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Pisemna zgoda organu (przedstawiciela Skarbu Państwa lub Powiatu) lub umowa poprzedzająca ustanowienie służebności przesyłu.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz.121 z późn. zm.)

  2. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

  3. Art. 46 ust.1 ustawy z dnia 8.06.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm).

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek zainteresowanego.

  2. Mapa sytuacyjna z naniesionym projektem przebiegu uzbrojenia terenu.

  3. Protokół Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Zwolnione z opłaty skarbowej.

  W przypadku ustanowienia służebności przesyłu wszelkie koszty związane z postępowaniem (dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości, opłaty notarialne itp.) ponosi wnioskodawca.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  2 miesiące

 • 6. Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami

  Siedziba:

  ul.  Strzelecka 1

  33-300 Nowy Sącz

  II piętro

  Telefon: 18 41-41-865

  E-mail: powiat@nowosądecki.pl

  Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Alicja Lichoń

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Mgr inż. Daniel Kulak - Inspektor, tel. 18 41-41-865, e-mail: dkulak@nowosadecki.pl, pokój: 305

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00