Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami
Grupa tematyczna: Nieruchomości

Wniosek o zmianę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości lub zmianę stawki procentowej opłaty rocznej [GB-N17]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Oferta o ustaleniu nowej wysokości opłaty rocznej lub nowej stawki procentowej opłaty rocznej.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz.518, z późn.zm.).

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek zainteresowanego zawierający uzasadnienie zmiany opłaty lub stawki procentowej opłaty rocznej poparty dokumentami potwierdzającymi zmianę sposobu korzystania z nieruchomości i w razie potrzeby wykonanym w tym celu operatem szacunkowym.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Zwolnione z opłaty skarbowej.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  2 miesiące

 • 6. Tryb odwoławczy

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami

  Siedziba:

  ul.  Strzelecka 1

  33-300 Nowy Sącz

  II piętro

  Telefon: 18 41-41-856

  E-mail: powiat@nowosądecki.pl

  Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Alicja Lichoń

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  mgr inż. Karina Kotas - Inspektor, tel. 18 41-41-864, e-mail: kkotas@nowosadecki.pl, pokój: 304

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00