Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Rolnictwo, leśnictwo

Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny [066]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 45 ust. 3 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek z uzasadnieniem.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa za wydanie decyzji 10 zł

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Uwagi

  W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, Starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.

  Odstrzały redukcyjne i zastępcze zwierzyny mogą przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania polowania.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba 

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Beata Janur-Sromek – Inspektor Tel. 18-41-41-615, pokój 115
   

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00