Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Zezwolenie na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych[074]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 51 i 52 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek zgodnie z art. 53 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa 82 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016, poz 1827) oraz opłaty wynikające z art. 27 ust. 1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.1223).

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  1 miesiąc

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Ochrony Środowiska

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Renata Gieniec – Podinspektor, tel. 18 41-41-617, pokój: 117

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00