Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Geologia

Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych [ORL-442]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przyjęcie zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

 • 3. Wymagane dokumenty

  Zgłoszenie zawierające: określenie zamierzonych terminów rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywanie tych czynności.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Brak

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Brak

 • 7. Uwagi

  Zamiar rozpoczęcia robót geologicznych zgłasza ten, kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych.
  Zgłoszenia dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Wieloosobowe stanowisko ds. Geologii

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Laura Lichoń-Główczyk – Geolog Powiatowy, tel. (18) – 41-41-620, llichon@nowosadecki.pl
  2. Agnieszka Górska – Samodzielny Referent, tel. (18)  41-41-620 , apietrzak@nowosadecki.pl

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48