Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Rolnictwo, leśnictwo

Wydawanie zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art 19 ust. 3 ustawy o lasach [ORL-26]

 • 1. I. FORMA WYKONANIA USŁUGI:

  Zaświadczenie

 • 2. II. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA USŁUGI:

  1. Art. 37a ustawy z 28 września 1991 r. o lasach 
  2. Art. 217 §1 i §2 pkt 2 oraz art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • 3. III. WYMAGANE DOKUMENTY DO WYKONANIA USŁUGI:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu lub nie objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach według załączonego wzoru.
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
  3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 • 4. IV. OPŁATY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM USŁUGI

  Opłata skarbowa 17 zł za wydanie zaświadczenia.

  Opłata za pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika wynosi 17 zł.

  Opłat można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33 (na parterze) lub na konto Urzędu Miasta w Nowym Sączu na rachunek nr: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531.

 • 5. V. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

   7 dni

 • 6. VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

  Brak

 • 7. VII. UWAGI:

  Brak

   

 • 8. VIII. NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 • 9. IX. IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU:

  Stanisław Ryba 

 • 10. X. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:

  1. Karolina Rodak – Podinspektor, tel. 18  41-41-616, pokój: 116
  2. Magdalena Pękala – Młodszy Referent, tel. 18 41-41-636, pokój: 116
  3. Beata Janur-Sromek – Inspektor, tel. 18  41-41-615, pokój: 115

Formularz do druku

Osoba odpowiedzialna za aktualizację formularza:
Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Jan Opiło
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00