Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Kultura i Sport

Wniosek – oferta na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy obiekcie zabytkowym.[EKS-8]

 • 1. 1. Forma wykonania usługi

  Na wniosek właściciela obiktu zabytkowego,  Rada Powiatu Nowosądeckiego udziela dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

 • 2. 2. Podstawa prawna wykonania usługi.

  Uchwała nr 187/XVI/20 z dnia 27 listopada 2020 r. z późn. zm. i Uchwała nr 194/XVII/20 z dnia 23 grudnia 2020 r.  Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalania zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego , w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014, poz. 1446 z p.z.) i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016. poz.814 z p.z. )  oraz art. 127 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z p.z. )

   

 • 3. 3. Wymagane dokumenty

  Złożenie wniosku wraz z załącznikami

   

 • 4. 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Brak opłat

 • 5. 5. Termin składania wniosków

   30 stycznia bieżącego roku

 • 6. 6. Tryb odwoławczy

  Brak

 • 7. 7. Uwagi

    brak

 • 8. 8. Nazwa komórki organizacyjnej

   Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 • 9. 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Bożena Mynarek 

 • 10. 10. Imiona , nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługi

  Małgorzata Skwarka – Inspektor, tel 18 41-41-813, pokój 313

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04