Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Geodezji
Grupa tematyczna: Geodezja

Udostępnianie Rejestru Cen Nieruchomości [GEO-G1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Wyciąg z Rejestru Cen Nieruchomości – forma papierowa i elektroniczna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  2.Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  3.Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek o wydanie Rejestru Cen Nieruchomości

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1.Zamówiony Rejestr Cen i Nieruchomości udostępnia się za opłatą wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty.
  2. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  3.Wniesienie opłaty następuje przed udostępnieniem materiałów. 

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Niezwłocznie

 • 6. Tryb odwoławczy

  brak

 • 7. Uwagi

  brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
  Wydział Geodezji
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Telefon: 018-4141800
  Fax: 018-4141888
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Damian Tokarczyk

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Michał Broński – Inspektor, tel.: 18 41-41-752, Pokój: 202

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 | 14:09