Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Zwrot nadpłat opłat komunikacyjnych dla mieszkańców Nawojowej

Zwrot nadpłaty wniesionej opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego [DR-1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Czynność materialno-techniczna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Uchwałę Nr 187/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 21016 r., w sprawie zmniejszenia wysokości opłat za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w związku z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Nawojowa (Dz.U. Woj. Mał. z 21 grudnia 2016 r. poz. 7892)

   

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wypełniony wniosek

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi:

  Nie dotyczy

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi

 • 7. Uwagi

  Zasadny jest tylko zwrot nadpłaty w wysokości 10,80 zł od wniesionej opłaty w okresie od 1 października 2016 r. – do 4 stycznia 2017 r. z tytułu wydania nowego dokumentu dowodu rejestracyjnego jeżeli spowodowane ono było zmianami administracyjnymi w miejscowości Nawojowa.
  W przypadku ubiegania się o większą ilość nadpłat należy złożyć adekwatną liczbę wniosków.

   

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu / Wydział Finansowy

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek  / Paweł Ptak

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Jacek Maleczek – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu
  Paweł Ptak  – Główny Księgowy

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00