Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich
Grupa tematyczna: Sprawy obywatelskie

Świadczenie usługi tłumacza języka migowego [ZSO-3]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Usługa tłumacza języka migowego podczas wizyty osoby uprawnionej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

   

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 • 3. Wymagane dokumenty

  Powiadomienie o chęci skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Brak opłat.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Brak.

 • 7. Uwagi

  Zgłoszenia można dokonać:
  elektroniczne na adres: powiat@nowosadecki.pl,
  telefonicznie pod nr 18 41-41-610, 18 41-41-826,
  faksem na nr 18 41-41-700,
  poczta na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz,
  osobiście – Dziennik Podawczy, parter pok. 113.

   

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  mgr Dorota Dobrowolska - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Mgr mgr inż.  Justyna Kądziołka – Gad – Główny Specjalista, tel. 18 41-41-826, pok. 326

   

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48