Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika [RJ-09]

 • 1. 1. Forma wykonania usługi

  Czynność materialno-techniczna.

 • 2. 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia wykonawcze.

 • 3. 3. Wymagane dokumenty

  - wypełniony wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej, dowód wniesienia opłaty oraz:
  - karta pojazdu, o ile była wydana,
  - dowód rejestracyjny,
  - dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa

   

   

 • 4. 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  - 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych,
  - 40,00 zł – dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczania bagażnika - 1 szt.,
  -  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej.
  - 17,00 zł – Dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

   

   

 • 5. 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  3 dni robocze.

 • 6. 6. Tryb odwoławczy

  Nie dotyczy.

 • 7. 7. Uwagi

  Przy odbiorze tablicy należy okazać:
  - kartę pojazdu, o ile była wydana,
  - dowód rejestracyjny pojazdu,
  - dowód osobisty.

 • 8. 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 10. 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Artur Andruszewski – Podinspektor
  2. Małgorzata Berdychowska – Inspektor
  3. Agnieszka Fiut – Podinspektor
  4. Magdalena Gargula - Referent
  5. Paulina Gniewek - Basiaga - Młodszy Referent
  6. Halina Gucwa – Inspektor
  7. Agnieszka Jasińska - Samodzielny Referent 
  8. Monika Kipczak - Referent
  9. Sylwia Kubisz - Referent
  10. Dominika Maresz  – Samodzielny Referent
  11. Karolina Motyka - Referent 
  12. Renata Najduch - Referent
  13. Cecylia Potoniec – Podinspektor
  14. Beata Rakowska -  Specjalista
  15. Barbara Rdzawska - Inspektor
  16. Jadwiga Rój – Inspektor
  17. Barbara Soboń – Podinspektor
  18. Przemysław Stelmach – Inspektor
  19. Katarzyna Szymańska – Młodszy Referent

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 | 09:22