Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika [RJ-09]

 • 1. 1. Forma wykonania usługi

  Czynność materialno-techniczna.

 • 2. 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia wykonawcze.

 • 3. 3. Wymagane dokumenty

  - wypełniony wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej, dowód wniesienia opłaty oraz:
  - dowód rejestracyjny,
  - dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa

   

   

 • 4. 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  - 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych,
  - 40,00 zł – dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczania bagażnika - 1 szt.,
  - 17,00 zł – dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

 • 5. 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  3 dni robocze.

 • 6. 6. Tryb odwoławczy

  Nie dotyczy.

 • 7. 7. Uwagi

  Przy odbiorze tablicy należy okazać:
  - dowód rejestracyjny pojazdu,
  - dowód osobisty.

 • 8. 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 10. 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1.      Artur Andruszewski – Podinspektor

  2.      Małgorzata Berdychowska – Inspektor

  3.      Agnieszka Fiut – Podinspektor

  4.      Magdalena Gargula - Referent

  5.      Paulina Gniewek - Basiaga -  Referent

  6.      Piotr Grabias – Samodzielny Referent

  7.      Agnieszka Jasińska - Podinspektor

  8.      Monika Kipczak – Samodzielny Referent

  9.      Sylwia Kubisz - Referent

  10.   Dominika Maresz  – Specjalista

  11.   Karolina Motyka – Samodzielny Referent 

  12.   Renata Pałka – Samodzielny Referent

  13.   Beata Rakowska -  Podinspektor

  14.   Barbara Rdzawska - Inspektor

  15.   Jadwiga Rój – Inspektor

  16.   Barbara Soboń – Podinspektor

  17.   Przemysław Stelmach – Inspektor

  18.   Katarzyna Szymańska –  Referent

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 | 14:09