Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Kultura i Sport

Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu [EKS - 3]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Na wniosek:
  Zarządu Powiatu Nowosądeckiego,
  jednostki organizacyjnej  realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  związków sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej,
  organów jednostek samorządu terytorialnego,
  osób fizycznych, i innych podmiotów
   Zarząd Powiatu w drodze Uchwały przyznaje nagrodę za wybitne osiągnięcia  w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 4 ust. 1 pkt 8 i art.12 pkt 11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz 920 z późn. zm.)  w związku z art.31 i art 35 ust.5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (teks jedn.  Dz. U. z 2020 r. poz 1133 z póżn. zm. )
  Uchwała Nr 233/XIX/12 Rady Powiatu z dnia 26 października 2012 w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, zmieniona  Uchwałą  Rady Powiatu Nowosądeckiego nr 175/XV/20 z dnia 25 września 2020 r.

 • 3. Wymagane dokumenty

  Złożenie wniosku. Do wniosku należy dołączyć załączniki w postaci dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do wyróżnienia. 

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Bez opłat
   

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  do 30 dni od dnia zakończenia naboru.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Brak

 • 7. Regulamin nagród

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Bożena Mynarek - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Teresa Rogowska - Inspektor, tel.: 18 41-41-813, pokój: 313

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 | 14:09