Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach realizacji "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego" [ORL-3]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Organizacja wywozu i unieszkodliwienia odpadów zaw. azbest zgromadzonych na terenie powiatu nowosądeckiego – zgodnie z przyjętym regulaminem.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Art. 400a ust.1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska 
  2. Uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie regulaminu realizacji Programu usuwania odpadów zaw. azbest z terenu powiatu nowosądeckiego.

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek wg określonego wzoru.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Brak

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Uzależniony od posiadanych środków finansowych.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Brak

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Ochrony Środowiska

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Teresa Fałowska – Podinspektor, tel. 18 41-41-635

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48