Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Rolnictwo, leśnictwo

Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców [ORL-5]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2015 r., poz. 2168, z późn. zm.).

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia tego dowodu (dowód może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej).
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa 82 zł

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  1 miesiąc

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jan Opiło

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Stanisław Ryba – Kierownik Referatu, tel. 18  41-41-615, pokój: 115

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-21 | 15:32