Sprawy - karta usług

Wydział: Biuro Rady i Zarządu
Grupa tematyczna: Informacja publiczna

Udzielenie informacji publicznej [BRZ-1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  udzielenie informacji publicznej w sposób określony we wniosku lub decyzja administracyjna w przypadku odmowy

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

   

  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 )

 • 3. Wymagane dokumenty

  wniosek

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  bezpłatnie, podmiot udzielający informacji może zażądać zwrotu kosztów które poniósł w związku z udzieleniem informacji w sposób określony we wniosku

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  14 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu

 • 7. Uwagi

  -

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Biuro Rady i Zarządu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  mgr Monika Dziedzina

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  mgr Bożena Dąbrowska - Inspektor, tel. 18 41-41-822, pokój: 322

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-09 | 15:07