Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Rybołówstwo i wędkarstwo

Wystawianie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej [ORL-11]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Legitymacja strażnika Społecznej Straży Rybackiej

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
  2. § 13 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, oznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz. U. Nr 55, poz. 354, z późn. zm.).
 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego o wystawienie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej, zawierający:

  - dane strażnika (imię, nazwisko, miejsce stałego zamieszkania),

  - informację o posiadaniu przez strażnika odpowiednich kwalifikacji,

  - aktualne zdjęcie strażnika.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Brak

 • 5. Tryb odwoławczy

  Na postanowienie o odmowie wydania legitymacji przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie do 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

 • 6. Uwagi

  Brak

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Magdalena Pękala – Młodszy Referent, tel.18 41-41-636, pokój: 116

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 | 14:09