Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Geologia

Przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej [ORL-13]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Archiwizacja oraz przekazanie po jednym egzemplarzu dokumentacji pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  • art. 93 ust 7 i 8 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r, Prawo geologiczne i górnicze,

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dni 23 grudnia 2020r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych.

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek o przyjęcie dokumentacji geologicznej wraz z załącznikami:

  - 3 egz. dokumentacji geologicznej w postaci papierowej opracowanej przez uprawnionego geologa i 3 egz. w postaci elektronicznej.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Brak

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Do 1 miesiąca.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Brak

 • 7. Uwagi

  * Inną dokumentację sporządza się w przypadku:

  1) wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych,

  2) wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,

  3) likwidacji otworu wiertniczego.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Wieloosobowe stanowisko ds. Geologii

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Laura Lichoń-Główczyk – Geolog Powiatowy, tel. (18) – 41-41-620, llichon@nowosadecki.pl
  2. Agnieszka Górska – Samodzielny Referent, tel. (18)  41-41-620 , apietrzak@nowosadecki.pl

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 | 14:09