Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Rolnictwo, leśnictwo

Przyznanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu np. w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych [ORL-15]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 12, ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach 

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek właściciela lasu zaopiniowany przez nadleśniczego.
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa 10 zł

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  W uzależnieniu od posiadanych środków.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Beata Janur-Sromek  – Inspektor, tel. 18 41-41-615, pokój: 115

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04