Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów[ORL-21]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art.41 ust.2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1987).

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek spełniający wymogi art. 42 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach + decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli jest wymagana).

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa od wydania zezwolenia: 616 zł

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  1 miesiąc

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Ochrony Środowiska

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jan Opiło

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Teresa Fałowska – Inspektor, tel. 18 41-41-635

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-09 | 15:07