Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Prowadzenie postępowań kompensacyjnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza [ORL-22]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art.od 225 do 229 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zgoda uczestników postępowania na dokonanie odpowiedniej redukcji ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa 3016,50 złotych - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 759 złotych - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  1 miesiąc

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Ochrony Środowiska

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Renata Gieniec – Podinspektor, tel. 18 41-41-617

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 | 14:09