Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Rolnictwo, leśnictwo

Zezwalanie na pozyskanie drewna w ilości niezgodnej z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą rozmiar pozyskania w lasach rozdrobnionych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa [ORL-25]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 23 ust. 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2100 z późn. zm.).

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa 10 zł

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  1 miesiąc

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jan Opiło

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Stanisław Ryba – Kierownik Referatu, tel. 18  41-41-615, pokój: 115

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-03-24 | 14:21