Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji [ORL-28]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 41 ust.2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w związku z art. 32 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek spełniający wymogi art. 42 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach + kopia umowy zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu pojazdów + decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli jest wymagana).
  Do wniosku dołącza sie dokumenty określonew art. 42 ust. 3a, 3b, 3c, 4a i 4b ustawy o odpadach.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa od zezwolenia na zbieranie odpadów: 616 zł

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  2 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Ochrony Środowiska

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Teresa Fałowska – Inspektor, tel. 18 41-41-635

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00