Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE [ORL-29]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przyjęcie zgłoszenia, wpis do rejestru, wydanie zaświadczenia.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 1651 z późn. zm.).

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek zawierający dane określone w art. 64, ust 4 pkt.11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 1651 z późn. zm.).

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa 26 zł za wpis do rejestru.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  1 miesiąc

 • 6. Tryb odwoławczy

  brak

 • 7. Uwagi

  brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Ochrony Środowiska

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jan Opiło

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Marta Wiatr – Inspektor, tel. 18  41-41-638

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-21 | 15:32