Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Rybołówstwo i wędkarstwo

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb [ORL-30]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Zaświadczenie

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 652).
  2. Rozporządzenie Ministra RiRW z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz.1559 z późn. zm.).
 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o rejestrację zawierający:

  - imię i nazwisko, adres posiadacza sprzętu,

  - dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację w tym jego rodzaj i długość,

  - dowód zakupu sprzętu lub oświadczenie w tej sprawie.

  1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa 17 zł

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  14 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Brak

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Beata Janur-Sromek – Podinspektor, tel. 18  41-41-620, pokój: 120

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 | 09:22