Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Kultura i Sport

Nagroda Starosty Nowosądeckiego w Dziedzinie Kultury [EKS-6]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Na wniosek instytucji upowszechniania kultury, organizacji administracji rządowej i samorządowej, związków twórczych, stowarzyszeń artystycznych i kulturalnych oraz instytucji oświatowych, Starosta Nowosądecki przyznaje nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) w związku z art.7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r., nr 110 poz. 721 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Rady Powiatu Nowosądeckiego nr 229/XX/21 z dnia 15 czerwca 2021 r. 

 • 3. Wymagane dokumenty

  Złożenie wniosku

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Bez opłat

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni od otrzymania wniosku

 • 6. Tryb odwoławczy

  brak

 • 7. Regulamin nagród

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Bożena Mynarek 

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Małgorzata Skwarka - Inspektor, tel.: 18 41-41-813, pokój: 313

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00